Zgłoszenie na terapię

Szanowni Państwo usługi terapeutyczne we Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej prowadzone są przez specjalistów stanowiących zespół terapeutyczny o wysokich kwalifikacjach i dbających o normy etyczne swój rozwój zawodowy.

Terapeuci WCPP respektują standardy merytoryczne i etyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

1. Usługi są odpłatne a cennik jest zróżnicowany w zależności od formy terapii oraz osoby prowadzącej terapię.

2. Zapisy na pierwszą konsultację prowadzone są telefonicznie w sekretariacie od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00-18.00.

3. W trakcie pierwszej konsultacji ustalone zostają podstawowe zasady i ramy udzielanej pomocy terapeutycznej.

4. Pacjent ma prawo uzyskać wyczerpujące informacje na temat diagnozy, prognozy i stosowanych metod terapeutycznych oraz odnośnie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wyszkolenia swojego terapeuty.

5. Terapeuta lub konsultant zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej odnośnie informacji ujawnianych w trakcie sesji, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub odrębnych regulacji prawnych.

6. Czas trwania sesji indywidualnej wynosi 50 minut, a małżeńskiej i rodzinnej 60 minut.

7. Częstość spotkań terapeutycznych, forma i cele terapii są przedmiotem indywidualnych ustaleń.

8. W sytuacji nie stawienia się pacjenta na wizytę w zaplanowanym terminie lub odwołania wizyty w przeciągu 24 godzin od planowanego spotkania, ponosi on całkowity koszt sesji terapeutycznej.

9. W przypadku spóźnienia się pacjenta na sesję czas spotkania nie ulega przedłużeniu.

Zespół terapeutyczny PCPP życzy Państwu pomyślnie zakończonej terapii!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_