Psychoterapia rodzinna

Oferujemy pomoc w sytuacji:

• Nadmiernego stresu
• Choroby lub żałoby
• Zaburzeń relacji rodzinnych
• Trudności komunikacyjnych
• Zaburzeń emocjonalnych i zachowań u dzieci
• Zagrażającego rozpadu rodziny

oraz w sytuacji:

• Opieki zastępczej
• Adopcji
• Rekonstruowania rodziny