Psychoterapia małżeńska

Oferujemy pomoc w sytuacji:

• Kryzysu małżeńskiego
• Niewierności małżeńskiej
• Przemocy
• Uzależnień
• Zaburzeń seksualnych