Terapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

Oferujemy pomoc osobom z zaburzeniami:

• Nerwicowymi
• Lękowymi
• Depresyjnymi
• Somatyzacyjnymi
• Psychozami
• Uzależnieniami
• Niepowodzeniami seksualnymi
• Bólem przewlekłym
• Przewlekłymi chorobami somatycznymi
• Chorobami nowotworowymi

Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży

Oferujemy pomoc osobom z:

• Trudnościami adaptacyjnymi
• Niepowodzeniami szkolnymi
• Zaburzeniami rozwojowymi
• Problemami wieku dojrzewania
• Kryzysami rodzinnymi
• Zaburzeniami emocjonalnymi (jąkanie, tiki, 
• moczenie nocne, koszmary senne)
• ADHD i zaburzeniami zachowania

 

 

 

 

 

 

_