Terapia

Zespół Terapeutyczny Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej stanowi grono specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i wysokich normach etycznych. Mimo, że prezentujemy różnorodne nurty terapeutyczne (ericksonowski, systemowy, strategiczny, poznawczy,  integratywny) łączy nas wspólna koncepcja pracy,  określana jako psychologia pozytywna. U jej teoretycznych i praktycznych podstaw  leży nasze przekonanie, że każdy człowiek posiada w sobie nieświadome zasoby związane ze zdrowiem i potrzebą rozwoju. Uważamy, że kreatywność i elastyczność terapeuty sprzyja  spożytkowaniu wewnętrznych potencjałów pacjenta, użytecznych  w pokonywaniu  trudności życiowych. O nasze standardy zawodowe dbamy poprzez ciągły proces kształcenia się i regularny udział w superwizjach.  Jako zespół respektujemy standardy merytoryczne i etyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.