Dlaczego warto uczyć się Psychoterapii pozytywnej

 

1. PROSTOTA

 

PP jest przyjazna dla klientów. Opisuje ona swoją teorię prostym, zrozumiałym językiem.

 

Język ten jest łatwo przyswajalny zarówno dla terapeutów, jak i klientów.

 

 

2. PODEJŚCIE HOLISTYCZNE

 

Koncepcji PP zakłada, że człowiek posiada w sobie nie tylko podatność na choroby, ale potencjał do zdrowienia i rozwoju.

 

Zadaniem terapii jest uruchamiać i wzmacniać aktywności prozdrowotne klientów.

 

 

3. STRATEGICZNOŚĆ

 

Pacjent jest aktywnie wspierany przez terapeutę w rozwijaniu strategii samodzielnego radzenia sobie oraz

 

uruchamianiu zasobów związanych z procesem zdrowienia.Proces strategicznej zmiany opisywany jest za pomocą pięciu

 

etapów.

 

 

4. TRANSKULTUROWOŚĆ

 

Teoria PP opisuje uniwersalne ludzkie konflikty niezależnie od rasy i kultury.

 

W praktyce terapeutycznej PP odnosi się do przypowieści, alegorii, baśni i anegdot z różnych obszarów kulturowych.

 

 

5. INTEGRACYJNOŚĆ

 

PP odwołuje się do własnej metateorii odnośnie diagnozy, opisu procesu i relacji terapeutycznej.

 

Jednocześnie asymiluje ona różnorodne techniki terapeutyczne z innych podejść terapeutycznych

 

(poznawcze, humanistyczne i psychodynamiczne).

 

 

6. KRÓTKOTERMINOWOŚĆ.

 

Średnia ilość sesji w PP wynosi 25.

 

 

7. SKUTECZNOŚĆ.

 

PP potwierdziła swoją efektywność leczenia, jak i jego trwałość po upływie 5 lat od zakończenia terapii.

 

 

8. RÓWNOWAGA

 

PP uczy nie tylko jak leczyć zaburzenia ale co należy czynić, żeby żyć szczęśliwie i zdrowo.

 

Odwołuje się ona do modelu równowagi życiowej.

 

 

Rzetelność i wiarygodność psychoterapii pozytywnej

 

 

Psychoterapia pozytywna jako modalność należy do najważniejszych organizacji zrzeszających szkoły psychoterapii

 

w Europie i na świecie.

 

 

Jest członkiem:

 

• Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP)

 

• Światowej Rady Psychoterapii (WCP)

 

• Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)

 

 

Psychoterapia pozytywna posiada akredytację:

 

• European Wide Accrediting Organization (EWAO)

 

• World Certificate of Psychotherapy.

 

 

Badanie: Psychoterapia pozytywna: skuteczność podejścia interdyscyplinarnego, Karin Tritt, Thomas H. Loew, M. Meyer, B. Werner, N. Peseschkian, opublikowane w The European Journal of Psychiatry, vol. 13 No 4, October/December, (231 – 241), 1999, zostało uhonorowane prestiżową nagrodą Richarda Mertena.

 

Uzyskanie certyfikatu Mistrza Psychoterapii Pozytywnej daje międzynarodowe uprawnienia do praktykowania tej metody leczenia oraz podstawy do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) oraz kontraktowania usług terapeutycznych w ramach umowy z NFZ.