Psychoterapia pozytywna

Psychoterapia pozytywna jest młodą modalnością rozwijającą się dynamicznie na wszystkich kontynentach. Instytuty i centra szkoleniowe uczące tego podejścia powstają obecnie w Chinach i w Australii.

 

Twórcą i popularyzatorem psychoterapii pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933-2010), klinicysta, psychiatra, neurolog i psychosomatyk. Pochodził on z Iranu a żył i pracował w Niemczech, w Wiesbaden.

 

 

Peseszkian

prof. Nossrat Peseschkian

 

Opracowana przez niego metoda odwołuje się do transkulturowej koncepcji człowieka i jest unikatowym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu. Łączy ona w sobie intuicję i wyobraźnię Orientu i wiedzę empiryczną Okcydentu.

 

PP jako podejście krótkoterminowe integruję psychoterapię humanistyczną z psychodynamiczną.

 

Humanizm PP wyraża się w odkrywaniu i wzmacnianiu w procesie terapii zasobów indywidualnych, rodzinnych i społecznych i pobudzaniu potencjału pacjenta do rozwoju i samouzdrawiana. Użyteczne okazują się tutaj przypowieści i metafory transkulturowe oraz przeformułowania pozytywne.

 

W części psychodynamicznej PP odwołuje się do autorskiej koncepcji konfliktów i mikrotraumy prof. Peseschkiana (tzw analiza różnicowa konfliktów). Została ona empirycznie zweryfikowana w praktyce klinicznej i terapeutycznej. Koncepcja ta służy badaniu treści i dynamiki konfliktów interpersonalnych i intrapsychicznych celem ich ostatecznego rozwiązania. W rezultacie pacjent doznaje nie tylko wglądu ale rozwija też skuteczne strategie radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

 

 

 

 

 

 

 _