Polska

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna tom IV "Konflikty psycho- i socjodynamiczne w Psychoterapii Pozytywnej." autor Roman Ciesielski

 cz.5

 

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna tom IV "Potencjalności aktywne, mikrotraumy i analiza różnicowa." autor Roman Ciesielski

cz.4

 

 

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna tom III "Pięć etapów Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Opis procesu terapeutycznego oraz strategii samopomocy." autor Roman Ciesielski

Scan33

 

 Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna tom II "Model Równowagi i Trzy Etapy Interakcji w ujęciu Psychoterapii Pozytywnej" autor Roman Ciesielski

Scan2

 

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna tom I  "Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna jako zintegrowany system terapeutyczny" autor Roman Ciesielski

Seria wydawnicza 1

 

Informujemy, że 26 października 2015 ukazała się kolejna w polskim przekładzie książka Nossrata Peseschkiana: Pozytywna Terapia Rodzin

Pozytywna---okladka-v1b

 

 

 

Z ogromną satysfakcją i przyjemnością informujemy, że w lipcu 2014 roku ukazała się, nakładem wydawnictwa Paradygmat, pierwsza polska wersja książki profesora Nossrata Peseschkiana z literatury psychoterapiii pozytywnej:

"Opowieści orientalne w psychoterapii pozytywnej.

Kupiec i papuga"

 

 

 

 

Tomik zawiera 106 przypowieści znajdujących praktyczne zastosowanie w psychoterapii. Został przetłumaczony na 23 języki, w tym mandaryński czy mongolski.

Książka dostępna jest w sprzedaży również we Wrocławskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej przy ulicy Leopolda Staffa 29 we Wrocławiu (kontak: info@wcpp.pl).

Poniżej zamieszczamy wstęp autorstwa dr n. med. Romana Ciesielskiego, konsultanta krajowego ds. psychoterapii pozytywnej i dyrektora Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii:

 

Nossrat Peseschkian urodził się i dorastał w Iranie. Miał zatem bezpośredni dostęp do starych opowieści perskich przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie, a spisanych w czasach nowożytnych. We wczesnej młodości wyemigrował z rodziną do Niemiec, gdzie zainspirowały go odkrycia współczesnej psychologii i medycyny. Jego uznanie dla dorobku intelektualnego świata Zachodu i niezwykłej intuicji świata Wschodu znalazło wyraz w rozwoju nowego systemu psychoterapii, który Peseschkian nazwał psychoterapią pozytywną. W jej założeniach odwołuje się on do łacińskiego słowa positum, które oznacza „to, co jest nam dane w całości”. Chodzi o przypomnienie wszystkim w ten sposób, że pacjenci poza chorobami i objawami mają w sobie naturalną zdolność do rozwoju i samouzdrawiania.

 

W psychoterapii pozytywnej ważną rolę odgrywają niedyrektywne sposoby komunikacji przemawiające do nieświadomości pacjenta. Metafora staja się zatem nośnym medium sugestii i wskazówek, które podpowiadają mu, jak może się wyzwolić z ograniczeń własnego umysłu i ciała. Ta forma przekazu nabiera szczególnego znaczenia w krajach Zachodu, gdzie dominuje przekonanie, że ludzkie doświadczenie można opisać za pomocą rządzącej się żelaznymi zasadami logiki. Tymczasem terapeuta pozytywny ma za zadanie wspierać swojego klienta w rozwijaniu myślenia symbolicznego i intuicyjnego, co może doprowadzić go do rozwiązania sytuacji problemowej. Posługiwanie się alegorią czy parabolą wymaga kreatywności i swoistej wrażliwości. Można zatem uznać, że spożytkowanie przypowieści i historyjek w terapii jest rodzajem sztuki. Niewątpliwie Nossrat Peseschkian osiągnął w niej mistrzostwo. Swoje doświadczenia w tym zakresie potwierdza licznymi przykładami zaczerpniętymi ze swojej długoletniej praktyki zawodowej.

 

Nie sposób nie docenić niezwykłego talentu Autora niniejszego tomiku w kreowaniu sytuacji humorystycznych. Często mają one znamiona satyry lub humoreski, która pozwala nam, czytelnikom, nabrać zdrowego dystansu do własnych słabych stron i niedoskonałości. Nieodzownym bohaterem tych historii staje się mułła – świecki kaznodzieja wywołujący w nas nie tylko rozbawienie, ale i rodzaj osobistej refleksji. W tomiku tym znajdziemy odpowiedź na pytanie, jak kreować w terapii opowieść, która pomaga pokonać trudności życiowe i uwolnić się od zgorzknienia.

 

Na koniec pragnę podkreślić, że metafory poza funkcją terapeutyczna mają walory edukacyjne. Są zatem adresowane nie tylko do profesjonalistów związanych ze zdrowiem psychicznym. Wśród ich miłośników mogą się również znaleźć pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, rodzice i ich dzieci. Serdecznie zachęcam wszystkich do tej niezwykłej lektury.

 

          Polskie wydanie „Opowieści orientalnych w psychoterapii pozytywnej” jest dwudziestą edycją tej książki w przekładzie na obcy język. Pragnę wyrazić wdzięczność pani Manija Peseschkian, która zarządza Fundacją Peseschkiana, po śmierci Męża. To dzięki jej niezwykłej życzliwości również polscy czytelnicy mają dostęp do literatury poświęconej psychoterapii pozytywnej.                                                                          

 
                                                                          

 

                                                                     Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii

Konsultant krajowy ds. psychoterapii pozytywnej

Roman Ciesielski                   

 

                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

OFICYNA 

WYDAWNICZA