Uprawnienia formalne

Psychoterapia pozytywna jako modalnością psychoterapeutyczna jest rozpoznawana przez wszystkie główne światowe i europejskie organizacje zrzeszające szkoły psychoterapii. Jest członkiem:

• Międzynarodowej Federacji Psychoterapii  (IFP)

• Światowej Rady Psychoterapii (WCP)

• Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) 

Jednocześnie posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowana w ramach World Certificate of Psychotherapy.

Ukończenie Zaawansowanego  Kursu Psychoterapii – Mistrz Psychoterapii Pozytywnej daje międzynarodowe uprawnienia do uprawiania psychoterapii pozytywnej oraz podstawy do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP).

Europejski Certyfikat Psychoterapeuty jest podstawą do kontraktowania usług psychoterapeutycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia