Kadra terapeutyczna

Roman Ciesielski

Dr n. med.  specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej  Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  Ukończył międzynarodowe szkolenie z hipnoterapii ericksonowskiej (Milton Erickson Foudation), szkolił się w terapii systemowej, narracyjnej, krótkoterminowej strategicznej  i skoncentrowanej na rozwiązaniach. Certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden). Specjalizuje się  w psychiatrii wieku rozwojowego oraz psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej  i rodzinnej. W swojej pracy integruje różnorodne formy  psychoterapii. Rozwija autorski model krótkoterminowej  psychoterapii zintegrowanej.  Od kilkunastu lat jest nauczycielem psychoterapii. Kieruje Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz pełni funkcję ordynatora  Oddziału Dziennego Psychiatrii dla Dzieci  i Młodzieży we Wrocławiu. Członek Zarządu Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden).

Mirosława Sauć

Psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, mgr biologii. Ukończyła  kompleksowe szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden). Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową dla dorosłych i młodzieży oraz terapią małżeńską - lęki, fobie, depresje, objawy psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, niepowodzenia w związkach, skutki nadmiernego stresu oraz sytuacje kryzysowe. Prowadzi również treningi rozwoju umiejętności zawodowych i społecznych. W swojej pracy łączy podejście ericksonowskie, poznawczo-behawioralne i terapię strategiczną krótkoterminową.

Teresa Wojtyła

Psychoterapeuta (posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii), licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kompleksowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden). Zawodowo interesuje się problematyką rozwojową oraz zaburzeniami emocjonalnymi wieku dojrzewania. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla młodzieży i dorosłych, a także rodzinną i par. W swoim podejściu integruje terapię ericksonowską, poznawczo-behawioralną i strategiczną krótkoterminową.

Żanna Ciesielska

Dyplomowany konsultant Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Pracuje w modelu terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na zasobach i rozwiązaniach. Prowadzi konsultacje w języku rosyjskim i polskim. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami emigrantów z Ukrainy. Mgr ekonomii, menadżer, dyrektor Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.