KONFERENCJA 08.06.2018 rok WROCŁAW

VI KONFERENCJA Naukowo-Szkoleniowa "Umysł i ciało - psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych"
08.06.2018 rok WROCŁAW

 

SEMINARIUM "Zaburzenia psychosomatyczne drogą ku wewnętrznej harmonii - zasady psychoterapii integrującej umysł i ciało"
dr Arno Remmers 09-10.06.2018 rok WROCŁAW

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencje naukowo-szkoleniową oraz seminarium pokonferencyjne! Trwa przyjmowanie zgłoszeń!

 

Konferencja ma na celu wspólną refleksję nad związkami, jakie zachodzą między sferą psychiczną a fizyczną człowieka. W trakcie jej trwania będziemy zajmować się implikacjami praktycznymi, wynikającymi z aktualnego stanu wiedzy neuro-immuno-psychologii.

PROGRAM KONFERENCJI 08.06.2018 rok

WYKŁADY:

  • Co mają nam do powiedzenia nasza skóra, stawy czy żołądek?Psychoterapeuta w roli interpretatora języka psycho-neuro-immunologii (Arno Remmers).
  • Psychosomatyczne zaburzenia układu krążenia (Krzysztof Małyszczak).
  • Dysfunkcje seksualne. Czy ciało odmawia uczuciom, czy uczucia odmawiają ciału? (Grzegorz Iniewicz).
  • Czynniki psychospołeczne a czynnościowe zaburzenia układu pokarmowego (Roman Ciesielski).


WARSZTATY:

  • Hipnoterapeutyczno-systemowa terapia pacjentów z rozpoznaniem bulimii (Rafał Antkowiak).
  • Zastosowanie psychoterapii w zaburzeniach psychosomatycznych układu oddechowego (Ewa Dobiała).
  • Psychogenne bóle głowy–kontekst, funkcje i postępowanie terapeutyczne (Zdzisław Turek i Marta Janik-Borowiak).
  • Praca z bólem przewlekłym z wykorzystaniem hipnozy i autohipnozy (Maria Marquardt).

Zapisy trwają!

Więcej informacji -  http://konferencja.wip.wroclaw.pl/