Zaawansowany kurs PP - Mistrz

Zaawansowany Kurs Psychoterapii Pozytywnej - Mistrz Psychoterapii Pozytywnej

Jest on kontynuacją części podstawowej, trwa 3 lat i obejmuje 700 godzin dydaktycznych:

  • teoria i praktyka (400 h),
  • self-experience (200 h),
  • superwizje grupowe (100 h).

W ramach kursu przez pierwsze dwa lata odbywa się 20 dwudniowych zjazdów (raz w miesiącu). Na ostatnim, trzecim roku odbywa się 10 zjazdów (raz w miesiącu), w tym 5 superwizji grupowej (dwudniowe zjazdy) oraz 5 self-experience (czterodniowe).

 


Poziom zaawansowany kończy się międzynarodowym certyfikatem – mistrz terapii pozytywnej