Zaawansowany kurs PP - Mistrz

Zaawansowany Kurs Psychoterapii Pozytywnej - Mistrz Psychoterapii Pozytywnej

 

Kurs stanowi przygotowanie do zawodu psychoterapeuty i kończy się certyfikatem – Mistrz Psychoterapii Pozytywnej oraz otwiera drogę do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty.

O przyjęciu na kurs zaawansowany TPP decydować będzie:

 • ukończenie kursu podstawowego TPP i zaliczenie kolokwium końcowego,
 • uzyskanie pozytywnej rekomendacji kierownika merytorycznego kursu podstawowego,
 • zaświadczenie o prowadzeniu psychoterapii (zatrudnienie, samozatrudnienie, wolontariat),
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • przystąpienie do WAPP (organizacja akredytująca).

Forma zajęć:

 • 360 godzin zajęć wykładowo-warsztatowych
 • 150 godzin psychoterapii własnej
 • 100 godzin superwizji

Zajęcia obejmują następujące bloki tematyczne:

 • psychopatologia, neurobiologia, diagnostyka i symptomatologia zaburzeń psychicznych
 • podstawy psychoterapii (relacja i proces terapeutyczny, czynniki leczące)
 • zasady salutogenezy i oddziaływań zorientowanych na zasoby, pozytywne rozwiązywanie konfliktów psychodynamicznych)
 • główne szkoły psychoterapii
 • metody i narzędzia TPP (badanie dynamiki i treści konfliktów, metafory, przypowieści, przykłady transkulturowe, zastosowanie mitów i tradycji, analiza różnicowa, potencjalności aktywne i inne)
 • aplikacje kliniczne TPP (zaburzenia lękowe, afektywne, psychosomatyczne i związane ze stresem i praca z traumą)
 • zastosowania TPP w psychoterapii par, rodzinnej oraz dzieci i młodzieży

W czasie szkolenia każdy z uczestników kursu jest zobowiązany do zaprezentowania 2 opisów prowadzonych przez siebie procesów terapeutycznych.

Egzamin końcowy obejmuje:

 • pracę pisemną,
 • opis 5 prowadzonych przez Uczestnika procesów terapeutycznych,
 • egzamin ustny.

Informacje szczegółowe na temat psychoterapii pozytywnej znajdziecie Państwo również na ostronie Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej - www.positum.org