Zaawansowany kurs PP - Mistrz

Poziom zaawansowany obejmuje: 885 godzin szkoleniowych i trwa 3 lata.


Terminy szkoleń będą podane w trakcie realizacji poziomu podstawowego.


Poziom zaawansowany kończy się międzynarodowym certyfikatem – mistrz terapii pozytywnej