Zaawansowany kurs PP - Mistrz

Zaawansowany Kurs Psychoterapii Pozytywnej - Mistrz Psychoterapii Pozytywnej

Jest on kontynuacją części podstawowej, trwa 3 lat i obejmuje 685 godzin dydaktycznych:

  • teoria i praktyka,
  • self-experience,
  • superwizje grupowe.


Poziom zaawansowany kończy się międzynarodowym certyfikatem – mistrz terapii pozytywnej

Więcej informacji po ukończeniu kursu podstawowego.