Zaawansowany kurs PP - Mistrz

Zaawansowany Kurs Psychoterapii Pozytywnej - Mistrz Psychoterapii Pozytywnej

Jest on kontynuacją części podstawowej, trwa 3 lat i obejmuje 650 godzin dydaktycznych:

  • teoria i praktyka (400 h),
  • self-experience (150 h),
  • superwizje grupowe (100 h).


Poziom zaawansowany kończy się międzynarodowym certyfikatem – mistrz terapii pozytywnej

Więcej informacji po ukończeniu kursu podstawowego.