Podstawowy kurs PP - Konsultant

 

Zapraszamy na X edycję Kursu we Wrocławiu - trwa przyjmowanie zgłoszeń!
- poczatek luty 2020

 

 
 Kurs przeznaczony dla:
  • psychologów

  • lekarzy

  • psychoterapeutów

  • pedagogów

  • rehabilitantów

  • innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty, edukacji

  • studentów ostatnich lat wyżej wymienionych kierunków 

 
  Program kursu:
 

1.  Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej

Definicja; trzy zasady; pozytywna wizja człowieka; podejście transkulturowe; podejścia terapeutyczne; istniejący konflikt; kluczowy konflikt; model równowagi; cztery obszary reakcji konfliktowej; makrotraumy; początki psychoterapii pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym

2. Self-experience

3. Pozytywne rozwiązanie konflikt

Refleksje; podstawowe potencjały; istniejący konflikt i obene potencjały; teoria mikrotraumy i treść konfliktu (DAI); czterowymiarowy model przykładów z przeszłości; deficyty; pięć etapów w rozwiązywaniu konfliktu; superwizja, studium przypadków


4. Relacja konsultant-klient

Refleksje; pozytywna relacja konsultant-klient, wartości kulturowe; zastosowanie opowieści; pięć etapów leczenia i konsultacji; obserwacja; inwentarz; zachęta; werbalizacja; rozszerzanie celów; demonstracja pięciu etapów na sesji terapeutycznej; obszary odpowiedzialności terapeutycznej; superwizja i przypadki

5. Zastosowania psychoterapii pozytywnej

Wymiary diagnostyczne w psychoterapii pozytywnej; planowanie terapii; pierwszy wywiad; pięć etapów psychoterapii/konsultacji; pięć etapów sesji; samopomoc i edukacja; pozytywna terapia rodzinna; psychoterapia pozytywna w różnych dziedzinach zawodowych (prezentacje); superwizja i studium przypadków

 

  Forma zajęć:
 

Poziom podstawowy obejmuje cztery trzydniowe zjazdy dydaktyczne oraz jeden trzydniowy zjazd self-experience.

Seminaria - teoria, praktyka, doświadczenie własne (120 godzin dydaktycznych).

Self-experience - zajęcia służące pogłębieniu własnego doświadczenia w stosowaniu narzędzi psychoterapii pozytywnej w praktyce terapeutycznej (30 godzin).

Studiowanie literatury, zadania domowe - 40 godzin

Pisemna praca końcowa (5 stron) obejmująca opis własnych zmian w psychoterapii pozytywnej w oparciu na rekomendowanej literaturze (10 godzin)

Czas trwania kursu 8 miesięcy, 200 godzin.

Egzamin - dwie części:

1. część pisemna - praca końcowa

2. część ustna - pytania teoretyczne i studium przypadku

 

  Kwalifikacje:
 

Poziom podstawowy kończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu - Konsultant Psychoterapii Pozytywnej, wydanym przez Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej. Opłata związana z uzyskaniem certyfikatu wynosi 75 Euro.

 

Terminy zajęć
Edycja IX, Edycja X

Edycja IX   Edycja X
TRWA REKRUTACJA
 
 

14-16.06.2019 r.

06-08.09.2019 r.

08-10.11.2019 r.

24-26.01.2020 r.

20-22.03.2020 r.

 

07-09.02.2020 r.

03-05.04.2020 r.

12-14.06.2020 r.

04-06.09.2020 r.

04-06.12.2020 r.

 

 

  Opłaty:

Koszt udziału w jednym zjeździe: 980,00 zł

Koszt certyfikatu 75 euro (płatne na ostatnim zjeździe)

Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.

Szczegółowe informacje odnośnie płatności (termin, numer konta) zostaną przesłane na adres mailowy podany w ankiecie zgłoszeniowej nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Przedstawiony koszt szkolenia jest kwotą netto. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatkowymi usługa jest zwolniona z podatku VAT.

  Zgłoszenia:
 

Zgłoszenia uczestnictwa w Podyplomowym Kursie Psychoterapii Pozytywnej przyjmowane będą na podstawie wypełnionej i przesłanej na adres e-mail ankiety zgłoszeniowej.
Po zaakceptowaniu ankiety zgłoszeniowej odbywają się rozmowy kwalifikacyjne.

Ankieta zgłoszeniowa: http://wcpp.pl/kurs-psychoterapii-pozytywnej/ankieta-zgloszeniowa

 

  Kontakt i miejsce kursu:
 

Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej/Wrocławski Instytut Psychoterapii

ul. Sołtysowicka 65A

51-168 Wrocław

71 372 72 15