Podstawowy kurs PP - Konsultant

PODSTAWOWY KURS TRANSKULTUROWEJ PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

trwa rekrutacja na XI - planowana na luty 2021

 

Charakterystyka kursu:

Psychoterapia Pozytywna jest młodą modalnością, która zdobywa coraz większą popularność na świecie i w Polsce. Integruje terapię psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną, a jednocześnie odwołuje się do humanistycznej i transkulturowej koncepcji człowieka. Jest unikatowym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu. Twórcą i popularyzatorem Psychoterapii Pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933 - 2010). 

Kurs zorganizowany jest przez Wrocławski Instytut Psychoterapii przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Towarzystwa Psychoterapii Pozytywnej. 

Psychoterapia pozytywna jako modalność psychoterapeutyczna jest rozpoznawana przez wszystkie główne światowe i europejskie organizacje zrzeszające szkoły psychoterapii. Jest członkiem:

 •  Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP)
 •  Światowej Rady Psychoterapii (WCP)
 •  Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)

Jednocześnie posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowana w ramach World Certificate of Psychotherapy.

Poziom podstawowy zakończony jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu - konsultant psychoterapii pozytywnej, wydanym przez Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej. Opłata związana z uzyskaniem certyfikatu wynosi 75 Euro

Ukończenie Zaawansowanego Kursu Psychoterapii – Mistrz Psychoterapii Pozytywnej daje międzynarodowe uprawnienia do uprawiania psychoterapii pozytywnej oraz podstawy do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP).

Europejski Certyfikat Psychoterapeuty jest podstawą do kontraktowania usług psychoterapeutycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kurs adresowany do:

 • psychiatrów,
 • pediatrów,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • terapeutów zajęciowych,
 • rehabilitantów,
 • pielęgniarek,
 • innych specjalistów z obszaru zdrowia, oświaty i edukacji,
 • studentów ostatnich lat w/w kierunków studiów.

Program kursu:

Poziom podstawowy:

Obejmuje 6 trzydniowych zjazdów szkoleniowych.

 1. Zgrupowanie self-experience
 2. Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej - definicja; trzy zasady; pozytywna wizja człowieka; podejście transkulturowe; podejścia terapeutyczne; istniejący  konflikt; kluczowy konflikt; model równowagi; cztery obszary reakcji konfliktowej; makrotraumy;  początki psychoterapii pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym
 3. Diagnoza konfliktów i praca z konfliktami - refleksje; podstawowe potencjały; istniejący  konflikt i obecne potencjały; teoria mikrotraumy i treść konfliktu (DAI); czterowymiarowy model  przykładów z przeszłości; deficyty; pięć etapów w rozwiązywaniu konfliktu; superwizja, studium przypadków
 4. Relacja konsultant-klient - refleksje; pozytywna relacja konsultant-klient, wartości kulturowe; zastosowanie opowieści; pięć etapów leczenia i konsultacji; obserwacja; inwentarz; zachęta; werbalizacja; rozszerzanie celów; demonstracja pięciu etapów na sesji terapeutycznej; obszary odpowiedzialności terapeutycznej; superwizja i przypadki
 5. Podstawowe narzędzie i techniki w pracy konsultanta- zasada ,,Positum"- zastosowania praktyczne; Salutogeneza w procesie diagnozy i konsultacji; wzorce, tradycje i wartości międzykulturowe; zastosowanie przypowieście,metafor, bajek w procesie konsultacji; rozwój strategii samopomocy;  studium przypadku
 6. Zastosowania psychoterapii pozytywnej - wymiary diagnostyczne w psychoterapii pozytywnej; planowanie terapii; pierwszy wywiad; pięć etapów psychoterapii/konsultacji;  pięć etapów sesji; samopomoc i edukacja; pozytywna terapia rodzinna; psychoterapia pozytywna w różnych dziedzinach zawodowych  (prezentacje); superwizja i studium przypadków

Struktura zajęć:

 • seminaria (teoria, praktyka, doświadczenia własne)  - 120 godzin;
 • self-experience – 30 godzin;
 • studiowanie literatury  - 40 godzin;
 • pisemna praca końcowa (5 stron) obejmująca opis własnych zmian w psychoterapii pozytywnej w oparciu na rekomendowanej literaturze – 10 godzin;
 • egzamin ustny  (obejmuje pracę pisemną, pytania teoretyczne, studium przypadku).

Koszt certyfikatu: 75 euro

 

Terminy:

 

Edycja X

 1. Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej
  07-09.02.2020 r.
 2. Zgrupowanie self-experience
  20-22.11.2020 r.
 3. Pozytywne rozwiązanie konfliktu
  12-14.06.2020 r.
 4. Relacja konsultant-klient
  04-06.09.2020 r.
 5. Zastosowania psychoterapii pozytywnej
  04-06.12.2020 r.

Edycja XI

 1. Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej
  19-21.02.2021r.
 2. Diagnoza konfliktów i praca z konfliktami
  23-25.04.2021r.
 3. Relacja konsultant-klient oraz proces konsultacji w ujęciu psychoterapii pozytywnej
  11-13.06.2021r.
 4. Podstawowe narzędzia i techniki w pracy konsultanta
  02-04.07.2021 r.
 5. Zgrupowanie self-experience
  17-19.09.2021r.
 6. Zastosowania psychoterapii pozytywnej
  12-14.11.2021 r.

 

Kurs Podstawowy Psychoterapii Pozytywnej odbywa się przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej, w razie konieczności zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.

Koszt udziału:

Koszt udziału w zjeździe trzydniowym: 980,00 zł

Koszt Certyfikatu 75 Euro (płatne na ostatnim zjeździe)

Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa w Podyplomowym Kursie Psychoterapii Pozytywnej  przyjmowane są na podstawie wypełnionej i przesłanej ankiety zgłoszeniowej.
Po zaakceptowaniu ankiety zgłoszeniowej odbywają się rozmowy kwalifikacyjne.