Żanna Ciesielska

Dyplomowany konsultant Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Pracuje w modelu terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na zasobach i rozwiązaniach. Prowadzi konsultacje w języku rosyjskim i polskim. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami emigrantów z Ukrainy. Mgr ekonomii, menadżer, dyrektor Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.