Roman Ciesielski

Dr n. med.  specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej  Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  Ukończył międzynarodowe szkolenie z hipnoterapii ericksonowskiej (Milton Erickson Foudation), szkolił się w terapii systemowej, narracyjnej, krótkoterminowej strategicznej  i skoncentrowanej na rozwiązaniach. Certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden). Specjalizuje się  w psychiatrii wieku rozwojowego oraz psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej  i rodzinnej. W swojej pracy integruje różnorodne formy  psychoterapii. Rozwija autorski model krótkoterminowej  psychoterapii zintegrowanej.  Od kilkunastu lat jest nauczycielem psychoterapii. Kieruje Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz pełni funkcję ordynatora  Oddziału Dziennego Psychiatrii dla Dzieci  i Młodzieży we Wrocławiu. Członek Zarządu Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden).