Mirosława Sauć

Psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, mgr biologii. Ukończyła  kompleksowe szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden). Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową dla dorosłych i młodzieży oraz terapią małżeńską - lęki, fobie, depresje, objawy psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, niepowodzenia w związkach, skutki nadmiernego stresu oraz sytuacje kryzysowe. Prowadzi również treningi rozwoju umiejętności zawodowych i społecznych. W swojej pracy łączy podejście ericksonowskie, poznawczo-behawioralne i terapię strategiczną krótkoterminową.