Arno Remmers

lekarz medycyny, superwizor, międzynarodowy wykładowca, pracuje w Akademii Psychoterapii w Wiesbaden (WIAP), licencjonowany międzynarodowy trener psychoterapii pozytywnej. Założyciel oraz członek Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). Współautor książki – Psychoterapia pozytywna. Umiejętności w miejsce problemów. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapii we Frankfurcie (Niemcy).